חוק התחרות
הכלכלית

“‘responsive and connected’ team”
Legal 500 EMEA 2014

פרקטיקת התחרות שלנו מתאפיינת בהיכרות מעמיקה לא רק עם הדין הישראלי והבינלאומי, אלא גם עם אופן פעולת הלקוח והסביבה העסקית בה הוא פועל, דבר שהוא חיוני לייעוץ אפקטיבי ופרקטי. יש לנו ניסיון ייחודי בייעוץ הקשור לשווקים טכנולוגיים ולנושאים המערבים הגבלים עסקיים וקניין רוחני.

כעורכי דין שחיים בתעשיות הטכנולוגיה והתקשורת, יש לנו ניסיון ייחודי בשאלות המשפטיות הסבוכות שמעוררת הכלכלה מוטת הטכנולוגיה של היום.

כך, למשל, יש לנו ניסיון בייעוץ בנוגע למעמד מונופולי טכנולוגי והיחס בין דיני ההגבלים העסקיים, שבמהותם מבקשים להגביל כוח מונופולי, לדיני הקניין הרוחני המעניקים לבעל הקניין הרוחני מונופול על השימוש בו.

עוד מאפיינים אותנו יחסי עבודה איתנים עם הרגולטור, המסייעים ללקוחותינו להשיג תוצאות אפקטיביות.

 


להדפסת פרופיל מחלקה >

בין הנושאים בהם טיפלנו ניתן למנות:

 • הגנה מתביעות ייצוגיות בקשר לקרטלים ומונופולים
 • ניהול משותף של קניין רוחני
 • הסכמי שיתוף תשתיות תקשורת בין מתחרים
 • ייעוץ בקשר למונופולים טכנולוגיים
 • הקמת מיזמים משותפים
 • ניסוח הסדרים בין חברות בקבוצה
 • ייעוץ לגבי קשירה טכנולוגית
 • הכוונה לעמידה בהוראות חוק המזון
 • ליווי הגשת הצעות משותפות במכרזים
 • טיפול בהליכים בבית הדין להגבלים עסקיים
 • ייעוץ לאיגודי תעשיה
 • הגשה לאישור של מיזוגים מקומיים ובינלאומיים
 • הגנה מטענות לגבי תיאום מחירים אוליגופולי
 • הטמעת תוכניות אכיפה פנימית
Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use