חדלות פירעון
 

“responsive and connected’ team”
Legal 500 EMEA 2014

חדלות פירעון של תאגיד היא סיטואציה מורכבת, הדורשת, מעבר לידע משפטי נרחב וניסיון, גם רגישות, יעילות וחלוקת קשב תוך חתירה להסדר אופטימלי. לעורכי הדין ב-AYR ניסיון וידע במתן ייעוץ משפטי לכל קבוצות האינטרס הקשורות בסיטואציה של חדלות פירעון של תאגיד, וביניהם לנושים, בעלי מניות, מחזיקי אגרות חוב, נושאי משרה, עובדים ובעלי מניות, והם הוכיחו – לא אחת – יכולת מרשימה לטיפול במצב משברי במהירות וביעילות.

משרדנו צבר ניסיון עשיר בטיפול בחברות במשבר ובטיפול בכינוסי נכסים, הקפאת הליכים ופירוקים. שותפים במשרדנו ממונים כבעלי תפקיד (מפרקים, כונסי נכסים, נאמנים ומנהלים מיוחדים) במקרים מורכבים של חדלות פירעון, והם מתווים ומוציאים לפועל – לא אחת – תוך התמודדות עם משברים ולחצים לא פשוטים, תהליכי הבראה ושיקום, כמו גם הליכי מימוש, חקירות, תביעות חוב, והסדרים
מול נושים.

במשימות הפירוק והרה-ארגון, עובדת המחלקה בשיתוף פעולה מלא מול מחלקות המשרד הרלוונטיות, ובהן מחלקת הליטיגציה המסחרית, מחלקת המימון, מחלקת דיני עבודה, ומחלקת המיסים.


להדפסת פרופיל מחלקה >

  • ניהול הליכים כבעלי תפקיד (מפרקים, כונסי נכסים, נאמנים, מנהלים מיוחדים).
  • ייצוג נושים (ספקים, עובדים, לקוחות) ומחזיקי אג"ח בתהליכי פירוק.
Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use