מימון פרוייקטים
ומימון חברות

“‘responsive and connected’ team”
Legal 500 EMEA 2014

פרקטיקת המימון ב-AYR צמחה בשנים האחרונות, והפכה לשחקן משמעותי במשק. צוות המימון של משרדנו מייצג ומייעץ בעסקאות מימון, מהגדולות שהיו בשוק הישראלי בשנים האחרונות, בעיקר בתחומי מימון פרויקטים ומימון חברות.

המשרד מייצג מממנים ונוטלי מימון בפרופילים שונים במגוון עסקאות מימון, בכלל זה – בעסקאות המערבות בנקים, גופים מוסדיים, או סינדיקציה של מספר מממנים.
צוות המימון של המשרד נטל חלק מרכזי בעסקאות מימון מהגדולות שידע השוק הישראלי, בהיקפים של מאות מיליונים ואף מיליארדי שקלים, עיקרן - בתחומי הבנייה, התשתיות והתחבורה.
היכרותנו את הלקוח ואת צרכיו, לצד הבנת הכוחות הפועלים בשוק, התמורות, המגמות הכלכליות, וכמובן - הידע והניסיון המשפטיים, תורמים למקסום הליכי המשא ומתן ולהשגת תוצאות אופטימליות עבור לקוחותינו.


להדפסת פרופיל מחלקה >

  • ניהול משא ומתן וגיבוש הסדרי והסכמי מימון, לרבות מימון במסגרת סינדיקציה.
  • גיבוש מערך בטוחות וניסוח מסמכי בטוחות ואגרות חוב
  • עריכת הסדרי חוב
  • עסקאות איגוח
  • ניהול משא ומתן ועריכת הסכמים ומסמכים נלווים בפרויקטים מורכבים: הקמת קונסורציום, RFP, הכנת הצעות למכרז, הסכמי זיכיון, הסכמי קבלן, הסכמי הפעלה וכיו"ב.
Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use