שוק ההון
וניירות ערך

“responsive and connected’ team”
Legal 500 EMEA 2014

צוות שוק ההון וניירות הערך במשרדנו מספק ייעוץ משפטי לחברות מנפיקות, חתמים ומשקיעים, בארץ ובחו"ל, בכל הקשור לדיני ניירות ערך ודיני חברות, ובקשת רחבה של עסקאות. הצוות מלווה את לקוחותיו הן בכל הקשור בהנפקות של ניירות ערך לציבור בישראל, והן בהנפקות של חברות ישראליות מחוץ לישראל, תוך שיתוף פעולה עם משרדים מובילים במדינת ההנפקה.

עורכי דין בצוות שוק ההון במשרדנו הם בעלי ניסיון ניכר ומוכח בעולם שוק ההון וניירות הערך. לאורך השנים, נטלו עורכי הדין הנמנים על צוות שוק ההון חלק מרכזי במספר עסקאות בולטות בתחום, הן בהיקפן הכספי והן בייחודיותן בשוק. בכלל זה, הובילו עורכי דין מהצוות עסקת מכירה של קופות גמל וקרנות נאמנות שנמכרו על ידי אחד הבנקים הגדולים בישראל בעקבות רפורמת בכר, וכן ליוו הליך הנפקה של ניירות ערך (הן הנפקה ראשונית והן הנפקה משנית) של חברה ישראלית בנאסד"ק, אשר היתה לאחת ההנפקות המוצלחות והגדולות ביותר בהיקפן של שחקן ישראלי בארה"ב.


להדפסת פרופיל מחלקה >

  • • ייעוץ לחברות הפועלות בשוק ההון בקשר עם דיני החברות ודיני ניירות הערך.
   • ייעוץ משפטי וליווי בתהליך הנפקת מניות, זכויות, אג"חים, זכויות המירות, תעודות סל וכדומה, בארץ ובחו"ל.
   • הצעות רכש והקצאות פרטיות.
   • הסדרי מימון ואיגוח.
   • ייצוג מול הרשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך וגופים רגולטורים רלוונטיים נוספים.
   • ייצוג בסכסוכים בין בעלי מניות בחברות ציבוריות, PROXY FIGHT.
   • ייעוץ בתחום רגולציה של שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
   • כתיבת תכנית אכיפה מנהלית.
   • ייעוץ שוטף לבתי השקעות, קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות נאמנות.
   • כתיבת נהלי עבודה פנימיים לאורגנים בבית השקעות, לרבות דירקטוריון, ועדות דירקטוריון, ועדת שכר, מבקר פנים וכו'.
Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use