חדשות ועדכונים

01.04.2015 | בית המשפט המחוזי אישר הסתלקות המבקשים בעניין בקשת אישור נגד פרטנר והורה על תשלום הוצאות לפרטנר בסך 50,000 ש"ח.

משרדנו ייצג את חברת פרטנר תקשורת בע"מ בבקשת אישור שהוגשה על ידי שלושה מבקשים בסכום של כ-600 מיליון ש"ח, בשלל טענות כגון: טענה ששיטת החיוב היחסית של פרטנר אינה תקינה, טענה שהמבקשים לא קיבלו את כלל הזיכויים המגיעים להם, טענה להפרת הוראות הרישיון, טענה להטעיה באופן הצגת שירות orange 2, וכיו"ב עשרות טענות שהועלו במסגרת בקשת האישור.
בית המשפט קיבל את טענותינו בדבר התנהלותם החמורה של המבקשים והורה על תשלום הוצאות לפרטנר בסך 50,000 ש"ח.

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use