חדשות ועדכונים

21.04.2015 | בית המשפט המחוזי סילק על הסף הודעת צד ג' שהגישה חברת הדלק סונול נגד שורה של תחנות דלק פרטיות בסך של 899,400,000 ש"ח במסגרת תביעה ייצוגית המנוהלת נגד חברת סונול.

עניינה של התביעה הייצוגית בהסכמים בין סונול לבין לקוחותיה העסקיים להסדרי "דלקן" לסולר.
בקשת הסילוק שהגיש משרדנו, בשם אחת מתחנות הדלק הפרטיות נגדה הוגשה ההודעה לצד ג' שהגישה סונול, נטען, בין היתר, כי הגשת הודעה לצד שלישי בתובענה ייצוגית טעונה רשות בית המשפט. עוד נטען, כי בקשת הרשות להגיש הודעה לצד שלישי צריכה הייתה להיות מוגשת כבר בשלב הדיון בבקשה לאישור התובענה הייצוגית. לבסוף נטען, כי ההודעה לצד שלישי אינה מציגה כל בסיס לחבות הצד השלישי כלפי הנתבעת.
על סמך הלכה חדשה של בית המשפט העליון שניתנה לאחר הגשת בקשת הסילוק קיבל בית המשפט את הטענות והורה על סילוק ההודעה לצד ג' תוך חיוב תשלום הוצאות לצדדים השלישיים בסך של למעלה מ- 100,000 ₪.

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use