חדשות ועדכונים

30.08.2017 | כתבה בכלכליסט – בית המשפט העליון קיבל את בקשתה של דניה סיבוס באמצעות עוה"ד רם ז'אן, עודד גרוס וענת קרנר

בית המשפט העליון קיבל את בקשתה של דניה סיבוס לצו ביניים לעצירת הליכי המכרז לביצוע עבודות תשתית בקריית ביאליק בהיקף של כ-220 מיליון שקלים

מחלקת הליטיגציה באמצעות עוה"ד רם ז'אן, עודד גרוס וענת קרנר, ייצגה את החברה הקבלנית דניה סיבוס בעתירה שהוגשה לבית המשפט העליון כנגד החלטת עיריית קריית ביאליק להכריז על עינב החץ (1965) בע"מ כזוכה במכרז בהיקף של כ – 220 מיליון ₪ לביצוע עבודות עפר ותשתית בשכונת נאות אפק בקריית ביאליק.

בד בבד עם העתירה הוגשה בשם דניה סיבוס גם בקשה למתן צו ביניים שימנע מעיריית קריית ביאליק להתקשר עם הזוכה במכרז עד להחלטה בעתירה.

בית המשפט העליון קיבל את בקשת דניה סיבוס והורה על מתן צו ביניים כמבוקש תוך שחייב את עיריית קריית ביאליק ועינב החץ בהוצאות. בכך, הפך בית המשפט העליון את החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה.

במסגרת העתירה והבקשה לצווי ביניים, טענה דניה סיבוס להפרת חובת ההגינות והשוויון במכרזים. זאת משום שוועדת המכרזים שינתה בדיעבד את תנאי הסף הקבועים במכרז על מנת לאפשר את זכייתה של עינב החץ.

בית המשפט העליון קבע כי בבקשות לצווי ביניים קיימת חשיבות לבחינת נסיבות העניין על פי כלל "מקבילית הכוחות", על פיו יש לבחון הן את סיכויי העתירה והן את מאזן הנוחות תוך איזון ביניהם. בעניין זה קבע בית המשפט העליון, כי עתירת דניה סיבוס מעלה "טענות בלתי מבוטלות" ו"סוגיות הראויות לבירור" מהן התעלם בית המשפט המחוזי. באשר למאזן הנוחות, דחה בית המשפט העליון את עמדת בית המשפט המחוזי וקבע כי בפרויקטים של עבודות תשתית נקודת המוצא היא כי במידה שהזוכה במכרז יחל בביצוע העבודות, לא ניתן יהיה להחליפו בהמשך ולמעשה במידה שלא יינתן צו ביניים העתירה תהפוך לתיאורטית.

הכתבה פורסמה באתר כלכליסט.

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use