חדשות ועדכונים

05.12.2018 | הכנס השנתי ליועמ"ש חברי ה – ACC Israel בתחום צווארון לבן

היום התקיים הכנס השנתי ליועמ"ש חברי ה – ACC Israel בתחום צווארון לבן בנושא ״החשיפה הפלילית של היועץ המשפטי בתאגיד בעידן של רגולציה מתגברת״.

במסגרת הכנס העניקה עו"ד שרון כהנא, מנהלת מחלקת צווארון לבן ושותפה במשרד AYR, כלים פרקטיים להתנהלות יומיומית של היועמ"ש הפנימי בתאגיד.
עו"ד כהנא עמדה על הדילמה שבה שרוי היועמ"ש הפנימי בתאגיד – העוסק בכל ההיבטים המשפטיים – כבעל תפקיד "כפול"; התאגיד רואה בו כ"יועץ", בעוד שהרגולטור רואה בו כ"שומר סף".
כהנא מנתה את דרכי ההתמודדות של היועמ"ש הפנימי בתאגיד עם כובד אחריותו והוסיפה: "גם אם היועץ המשפטי ינקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת עבירות; ברגע שנפתחת חקירה פלילית, היועץ המשפטי עלול להיתקל בסוגיית חיסיון עורך דין – לקוח, אשר עשויה למנוע ממנו להציג ולחשוף את הפעולות בהן נקט, שכן החיסיון היה ויהיה של הלקוח – החברה בה הוא מכהן".

פרופ' עודד מודריק, סגן נשיא בדימוס של בית המשפט המחוזי תל אביב; מרצה באוניברסיטת אריאל בשומרון; יועץ מיוחד למשרד AYR תיחם את סוגיית חיסיון הלקוח והעלה לסדר היום את השאלה "כלפי מי חלה חובת הנאמנות של היועמ"ש".
פרופ' מודריק הדגיש: "קיימת התנגשות בין הביטחון שמקנה החיסיון ליועמ"ש לבין הציפייה מנושא המשרה, וכיו"ב מצפים מן היועץ המשפטי שינתב את דרכו ביניהם. ע"מ שיבצע היועמ"ש את תפקידו נאמנה חייבת החברה להעניק ליועמ"ש את הסמכות ביחד עם האחריות."

ד"ר מאור אבן חן, סגן מנהל המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, הדגיש את הצורך באכיפת ההגנה על היועמ"ש: "בין יתר תפקידיו של היועץ המשפטי בתאגיד, תפקידו להתריע ולנסות ולמנוע עבירות פליליות. עצימת עיניים אינה אופציה עבור יועץ משפטי בתאגיד החושד כי בתאגיד נעברות עבירות פליליות, מחובתו של היועץ להתריע ולמנוע את ביצוען".

בכנס נכחו כ – 60 יועצים משפטיים של החברות המובילות במשק.

נירה פורן, מנכ״ל ACC Israel; פרופ׳ עודד מודריק, שופט בדימוס וסגן נשיא בית המשפט המחוזי בדימוס; אונ׳ אריאל ויועץ מיוחד ל – AYR; עו״ד שרון כהנא, שותפה ומנהלת מחלקת צווארון לבן.

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use