חדשות ועדכונים

11.04.2018 | חוק הגנת הפרטיות – צפויים קנסות מנהליים של עד שישה וחצי מיליון ש"ח

התפרסמה הצעת חוק ממשלתית שתקבע סנקציות משמעותיות על הפרות חוק הגנת הפרטיות, ובהן קנסות מנהליים משמעותיים (עד 6,400,000 ש"ח להפרה חוזרת של שימוש במידע של למטרה לשמה נמסר, במאגר גדול, וכן קנסות מנהליים יומיים בגובה 2% לכל יום). מצורף קובץ המשלב את הסעיפים המוצעים בחוק הקיים: חוק הגנת הפרטיות – תיקוני אכיפה מוצעים 2018

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use