חדשות ועדכונים

24.11.2019 | השתלמות דירקטורים לחברי ועד קיבוץ שדות ע"י המחלקה המסחרית של משרדנו

המחלקה המסחרית של משרדנו ערכה השתלמות דירקטרים לחברי ועד קיבוץ שדות ים, ובמסגרתה הועברו הרצאות מקצועיות ייעודיות ע"י הצוות המשפטי.

דברי פתיחה/ עו"ד יואב כספי, ראש המחלקה המסחרית ומהשותפים המייסדים

סקירה כללית: סיקור את מנגנוני האגודה השיתופית החקלאית, חקיקה מהותית רלוונטית, תפקידי חברי הועד וכיו"ב/ עו"ד אורי גולד

חובות ואחריות חברי הועד/ עו"ד יואב כספי ועו"ד ליאור ריפל

שיקול הדעת העסקי: פטור, ביטוח ושיפוי/ עו"ד שריאל כהן

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use