חדשות ועדכונים

27.07.2022 | עדכון לקוחות: עו"ד אבי גרוסמן מצטרף כשותף וראש תחום תחרות והגבלים עסקיים במשרד AYR; וכן, סקירה מקצועית בעניין חובת פיקוח של נושא משרה לפי חוק התחרות

עו"ד אבי גרוסמן מצטרף כשותף וראש תחום תחרות והגבלים עסקיים במשרד AYR;
וכן, סקירה מקצועית בעניין חובת פיקוח של נושא משרה לפי חוק התחרות.
עדכון לקוחות – אבי גרוסמן מצטרף למשרד וסקירה בנושא גזר דין בעניין חובת פיקוח של נושא משרה לפי חוק התחרות

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use