חדשות ועדכונים

19.06.2022 | עדכון לקוחות: הבורסה לניירות ערך מנסה לפתור את בעיית הנזילות בשוק

עדכון לקוחות – הבורסה לניירות ערך מנסה לפתור את בעיית הנזילות בשוק

הבורסה לניירות ערך פרסמה הצעה לאמץ קריטריון של נזילות במתודולוגיית המדדים – גם כקריטריון לכניסה למדדים וגם במשקל של המניות במדדים – במטרה ליצור לחברות תמריץ לפעול להגדלת הסחירות והנזילות במניות שלהן, כפי שהמתודולוגיה הקיימת היום מעודדת אותן לקחת בחשבון שיקולים של פיזור והחזקות ציבור.

היום, החתמים והחברות מודעים לחשיבות של שיעור החזקות הציבור במניות, אך רוב בעלי המניות הנחשבים "ציבור" הם גופים מוסדיים המחזיקים במניות לטווח ארוך. התופעה קשורה כמובן לגידול המתמשך בהיקף הכספים המנוהלים והיא התגברה לאחרונה עם העלייה בשימוש בהצעה הלא אחידה בIPO – שבה כמעט אין משקיעים שלא לטווח ארוך (מנהלי תיקים ומשקיעי ריטייל אינם משתתפים בהצעות לא אחידות).

לפי ההצעה שפרסמה הבורסה, מטרת התיקון היא לגרום לחברות לקחת בחשבון שיקולים של סחירות ונזילות –בשלבים של תכנון מבנה ההנפקה, בהנפקות פרטיות וגם בהתנהלות השוטפת באמצעות התקשרות עם עושי שוק, תחזוק קשרי משקיעים וכיסוי אנליטי.

לצפייה במסמך ההצעה>>

 

 

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use