חדשות ועדכונים

04.08.2022 | עדכון לקוחות: החלטת בית המשפט על מחיקת כתבי האישום בעניין בזק

החלטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי על מחיקת כתבי האישום נגד בעלי השליטה ומזכירת חברת בזק, באישומים שקשורים להתנהלות הוועדות הבלתי תלויות שהקימה החברה לבחינת עסקאות עם בעלי השליטה, מראה שוב כי רשות ניירות ערך ובתי המשפט אינם רואים עין בעין את משמעות הדיווח על עבודת הוועדה.
להלן מזכר לקוחות מאת עו"ד ורד פיליכובסקי-סיסיק, ראש תחום שוק ההון וניירות ערך במשרדנו: עדכון לקוחות: החלטת בית המשפט על מחיקת כתבי האישום בעניין בזק

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use