חדשות ועדכונים

30.05.2022 | עדכון לקוחות: החלטת ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך בעניין פרטים מטעים בדיווחים מיידים

רשות ניירות ערך פרסמה החלטה של ועדת האכיפה המנהלית בהליך שבו נטען לשתי הפרות דיווח שונות של חברת אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ.

החלטת המותב בעניין הדיווח הראשון ממחישה את חשיבות עדכון הפרקטיקות של חברות שהופכות לחברות ציבוריות ומזכירה לשים לב לרף מינימלי של בדיקות שיש לערוך לפני דיווח מיידי.

בעניין הדיווח השני החלטת המותב שיקפה גישה מקלה יחסית שהעניקה חשיבות רבה לאזהרות בדבר מידע צופה פני עתיד שנכללות בדיווחים. המותב למעשה העביר חלק מהאחריות ל"משקיע הסביר" וקבע כי מצופה ממנו לא להיות פזיז ולקבל החלטות השקעה לאחר קריאה בעיון של דיווחי החברות. מעניין לראות כיצד תגיב רשות ניירות ערך להחלטה.

להלן מזכר לקוחות מטעם מחלקת שוק ההון וניירות ערך במשרדנו: עדכון לקוחות – החלטת ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך בעניין פרטים מטעים בדיווחים מיידים>>

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use