חדשות ועדכונים

04.01.2022 | עדכון לקוחות: טיוטת רשות הגנת הפרטיות – גילוי דעת לגבי פרשנות תקנה 3 לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה אתמול טיוטת גילוי דעת לגבי פרשנות תקנה 3 לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001 ("תקנות הייצוא"), כפי שיפורט במזכר להלן:

עדכון לקוחות: טיוטת רשות הגנת הפרטיות גילוי דעת לגבי פרשנות תקנה 3 לתקנות הגנת הפרטיות.

 

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use