חדשות ועדכונים

22.03.2021 | עדכון לקוחות מיוחד: התפתחות בסוגיית "סרבני החיסון" והשלכתה על מקומות העבודה

מגיפת הקורונה ממשיכה לאתגר את עולם העבודה ולהציב שאלות חדשות למעסיקים ולבתי הדין לעבודה.

עוד לא יבשה הדיו מחוות דעתנו במזכר מיום 17.2.2021, בעניין סוגיית עובדים "סרבני החיסון", ובית הדין כבר נדרש לסוגייה זו, כפי שיפורט במזכר להלן:

עדכון לקוחות מיוחד – התפתחות בסוגיית סרבני החיסון והשלכתה על מקומות העבודה 22.3.2021

 

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use