חדשות ועדכונים

23.04.2020 | עדכון לקוחות מיוחד: חיובי ארנונה בראי הקורונה – תקנות חדשות בתחום המיסוי המוניציפלי

ביום 21.4.2020 חתם שר הפנים על תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 2), התש"ף – 2020 (להלן: "תקנות ההנחה"). לצפייה בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשף-2020

ריכזנו עבורכם את התקנות החדשות, כמפורט במזכר זה.

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use