חדשות ועדכונים

12.04.2021 | עדכון לקוחות מיוחד: טיוטת רשות הגנת הפרטיות – מסמך מדיניות העוסק בצמצום מידע עודף

רשות הגנת הפרטיות פרסמה בערב חג הפסח טיוטה להערות הציבור של מסמך מדיניות העוסק בצמצום מידע עודף.

עקרון זה מוכר ב – GDPR כ – Minimization Data, ומשמעותו שיש לעבד רק מידע הולם, רלוונטי, ומוגבל לדרוש ביחס למטרה לשמה מעובד המידע, כפי שיפורט במזכר להלן:

עדכון לקוחות – טיוטת רשות הגנת הפרטיות>>

 

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use