חדשות ועדכונים

25.03.2020 | עדכון לקוחות מיוחד: משבר הקורונה בראי חדלות פירעון והבראת חברות

כתוצאה מהמשבר הכלכלי שפוקד את המשק, עסקים רבים נקלעו לחוסר בהירות בנוגע לעתידם ויכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם.
תקופה מאתגרת זו מחייבת משנה זהירות מיוחד גם בהיבטים של חדלות פירעון ובפרט – אחריות אישית של דירקטור ומנכ"ל בחברה.

במזכר מיוחד זה נעמוד על דילמות וסוגיות בתחום חדלות הפירעון בצל משבר הקורונה, בבחינת "עשה" ו"אל תעשה".

 

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use