חדשות ועדכונים

17.02.2021 | עדכון לקוחות מיוחד: סוגיית "סרבני החיסון" והשלכתה על מקומות העבודה

מגיפת הקורונה הינה אירוע בריאותי וכלכלי תקדימי, ומשכך מעוררת שאלות משפטיות חדשות, בכלל, ובמשפט העבודה, בפרט. תקופה זו הוגדרה על ידי בית המשפט העליון כ"ארץ לא זרועה", במובן זה שההלכות המשפטיות והחקיקה אינן נותנות מענה להתמודדות עם המגפה והשלכותיה.

על אף החשיבות הרבה שמייחסת המדינה למבצע החיסונים, אין, נכון למועד זה, חובה חוקית החלה על אזרחי ותושבי מדינת ישראל להתחסן (בניגוד לחובה החוקית לעטות מסיכה ולשמור על ריחוק חברתי). כך גם כלל חוקי היסוד, כגון הזכות לשיויון, לפרטיות ולאוטונומיה על הגוף – עודם חלים על כל מקום עבודה, ואולי גם ביתר שאת, וזאת לצד הזכות לשמור על מקום עבודה מוגן ועל בריאות העובדים, כמו גם על האינטרסים הכלכליים והמסחריים וזכותו של המעסיק בקניינו.

לכן, על המעסיקים לערוך איזון הולם בין כלל הזכויות והשיקולים השונים בבואם להחליט כיצד לנהוג בעניין זה מול עובדיהם.

לאחרונה התקבלו במשרדנו שאלות רבות ממעסיקים לגבי דרכי ההתנהלות האפשריות כלפי עובדים המסרבים להתחסן. על אף חוות הדעת הפרטניות שנתנו ללקוחות, ועל אף הדיון הרחב שמתנהל בתקשורת בעניין זה, מצאנו לנכון להביא בפניכם את עיקרי חוות דעתנו בעניין במזכר הבא>>.

אולם, מאחר והנושא נתון לשינויים ומאחר והתשובות משתנות גם בהתאם לאופי ולמקום העבודה, אנו ממליצים להתייעץ איתנו בכל התלבטות, טרם קבלת החלטות בארגון שלכם.

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use