חדשות ועדכונים

26.03.2020 | עדכון לקוחות מיוחד שני בנוגע להעסקת עובדים: משבר הקורונה בראי דיני העבודה

ברצוננו להביא לידיעתכם עדכון נוסף שניתן בימים אלה בעקבות משבר הקורונה, ולפיו משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים נתן היתר כללי שמגדיל את מכסת השעות הנוספות בהן מותר להעסיק עובדים, כמפורט במזכר זה.

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use