חדשות ועדכונים

08.03.2021 | עדכון לקוחות מיוחד: תיקון מס' 4 לחוק חדלות פירעון, התשע"ח-2018

ביום 1/3/2021 אושר בכנסת תיקון מס' 4 לחוק, אשר קובע הוראת שעה לפיה במשך שנה יהיו חייבים רשאים (בכפוף לתנאים דומים לאלה שבהם נדרש לעמוד כל תאגיד המבקש צו לפתיחה בהליכים), לעתור לבית המשפט בבקשה לעיכוב ההליכים בעניינם לצורך
גיבוש הסדר חוב.

במזכר מיוחד זה נביא לידיעתכם את משמעות התיקון לחוק והשפעתו.

 

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use