חדשות ועדכונים

07.04.2020 | עדכון לקוחות מיוחד: תקנות שעת חירום בתחום התכנון והבנייה

לקוחותינו המובילים בתחום הבנייה והתשתיות ממשיכים לפעול ולבנות גם בימים אלה, בהתאם להוראות הממשלה ולחקיקה הנובעות מן התפיסה שענף זה הינו חיוני ומהותי למשק ולהתאוששותו מן המשבר. משרדנו ממשיך ועומד לצידם ומלווה את פעילותם.
אנו רואים לנכון לעדכן את לקוחותינו בדבר מספר דברי חקיקה והנחיות שהתקבלו בימים אלה בתחום התכנון והבנייה, כמפורט במזכר זה.

 

 

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use