חדשות ועדכונים

23.02.2022 | עדכון לקוחות: מסמך הרשות להגנת הפרטיות בעניין הגנה על פרטיות מטופלים במתן שירותי רפואה מרחוק

בשבוע שעבר פרסמה רשות הגנת הפרטיות מסמך להערות הציבור בעניין הגנה על פרטיות מטופלים במסגרת מתן שירותי רפואה מרחוק.
הרשות מדגישה כי מטרת המסמך היא איננה הגבלה של שירותים אלה, אלא הבטחת התייחסות הולמת לנושא פרטיות המטופלים במסגרתם.

להלן מזכר לקוחות בעניין: עדכון לקוחות – מסמך הרשות להגנת הפרטיות בעניין על פרטיות מטופלים במתן שירותי רפואה מרחוק

 

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use