חדשות ועדכונים

23.04.2022 | עדכון לקוחות: סיכום פעולת מערך פיקוח הרוחב ברשות הגנת הפרטיות

החודש פרסמה רשות הגנת הפרטיות דו"ח המסכם את פעילותו של מערך פיקוח הרוחב ב – 2020-2018.

מערך פיקוח הרוחב ברשות להגנת הפרטיות הוקם בשנת 2018 ומטרתו לקיים פיקוחי רוחב לפי נושא מסוים או כלפי מגזר מסוים, כדי לבדוק את רמת קיום הוראות הדין בנושא או במגזר הרלוונטי, לאתר כשלים והפרות ולהגביר מודעות.

להלן מזכר לקוחות מטעם מחלקת משפט וטכנולוגיה בנושא: עדכון לקוחות: דו"ח פעילות מערך פיקוח הרוחב רשות הגנת הפרטיות

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use