חדשות ועדכונים

02.06.2022 | עדכון לקוחות: פרסום טיוטה להערות הציבור בנושא חובת יידוע במסגרת איסוף ושימוש במידע אישי

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה טיוטת מסמך שעוסק בחובת היידוע במסגרת איסוף ושימוש במידע אישי.

הרשות סוקרת במסמך את המקור החוקי ממנו נובעת חובת היידוע, מתייחסת לחובת היידוע לגבי איסוף המידע והשימוש בו, מדגישה את חשיבות היידוע בהקשר של הסכמה מדעת ושל עקרון השקיפות, ומעבר לכל אלה – מתייחסת לכמה נושאים מעניינים במיוחד, כאשר בחלק מהמקרים מדובר בהתייחסות ראשונה לנושא.

להלן מזכר לקוחות מטעם מחלקת משפט וטכנולוגיה בנושא: עדכון לקוחות: פרסום טיוטה להערות הציבור בנושא חובת יידוע במסגרת איסוף ושימוש במידע אישי.

להדפסת המזכר: עדכון לקוחות – פרסום טיוטה להערות הציבור בנושא חובת יידוע במסגרת איסוף ושימוש במידע אישי – גרסה להדפסה.

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use