חדשות ועדכונים

26.01.2022 | עדכון לקוחות: פרסום מסמך בעניין מינוי ממונה הגנה על הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה השבוע מסמך (לא גילוי דעת, ואף לא הנחיה, אלא "מסמך") סופי לגבי מינוי ממונה הגנה על הפרטיות, בהמשך לטיוטה להערות הציבור שפרסמה הרשות בנובמבר. המסמך מגיע בנוסח מורחב (לקריאה), ובנוסח מקוצר (לקריאה).

להלן מזכר לקוחות בעניין: עדכון לקוחות: פרסום מסמך בעניין מינוי ממונה הגנה על הפרטיות.

 

 

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use