חדשות ועדכונים

02.08.2022 | עדכון לקוחות: פרסום תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ"ב- 2

בשבוע שעבר פורסמו ברשומות תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ"ב-2022") התקנות"), שמיועדות לסייע בתפעול "מאגר אל תתקשר אליי", שיאפשר לצרכנים להזין בו את מספר הטלפון שלהם ובכך להגביל שיחות שיווקיות (כולל בתקשורת אלקטרונית, למשל שיחות קוליות וצ'טים ב WhatsApp (אליהם מצד עוסקים.
להלן עדכון לקוחות מטעם מחלקת משפט וטכנולוגיה במשרדנו: עדכון לקוחות – פרסום תקנות הגנת הצרכן
להדפסת עדכון הלקוחות: לגרסה המודפסת>>

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use