חדשות ועדכונים

06.10.2020 | עדכון מיוחד – שעות עבודה בעקבות משבר הקורונה והארכת תוקפה של תעודת המחלה

בעקבות פניות רבות של מעסיקים באשר לתשלום ימי מחלה לעובדים השוהים בבידוד, נביא בפניכם עדכון בעניין זה, וכן לגבי היתר חדש שנחתם בימים אלו להעסקת עובדים בשעות נוספות.

להלן עדכון לקוחות מיוחד – שעות עבודה בעקבות משבר הקורונה והארכת תוקפה של תעודת המחלה.

להלן לנוחותכם – הקישור לילקוט הפרסומים: הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCov) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה).

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use