חדשות ועדכונים

10.08.2021 | "על המצאה אל מחוץ לתחום לצורך אכיפת פסק בוררות-חוץ בעקבות רע"א 1739/17 Flacks נ' Bisk ועם שחר הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי"/ עו"ד רועי דותן במאמר לכתב העת 'חוקים' של האוניברסיטה העברית בירושלים

עו"ד רועי דותן, שותף במחלקת ליטיגציה מסחרית במשרדנו, במאמר לכתב העת 'חוקים' של האוניברסיטה העברית בירושלים.

המאמר מציג ומבקר את פסיקת בית המשפט העליון ברע"א 1739/17 Flacks נ' Bisk, ואת הקושי שהיא יוצרת בהמצאה אל מחוץ לתחום לצורך אכיפת פסק בוררות-חוץ כלפי בעל דין זר בישראל.

המאמר מציע לאמץ פרשנות אחרת, שתאפשר פתרון לבעלי דין המבקשים לבצע המצאה אל מחוץ לתחום על בסיס תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, לצורך אכיפת פסק בוררות-חוץ בישראל.

המאמר צפוי להתפרסם בגיליון הקרוב של כעת העת חוקים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

לקריאת המאמר המלא: על המצאה אל מחוץ לתחום לצורך אכיפת פסק בוררות-חוץ בעקבות רע"א 1739/17 Flacks נ' Bisk ועם שחר הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use