חדשות ועדכונים

13.04.2022 | עדכון לקוחות: פרסום דוח פערי שכר עד ליום 1.6.2022 – בהתאם לתיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד

ביום 2020.8.25 פורסם תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996 ("החוק"), המטיל על מעסיקים חובות שונות, החל מחודש יוני 2022.
מטרת החוק היא למנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודתם.
תיקון מס' 6 לחוק נועד להעניק אמצעי נוסף שנועד לטפל בסוגיית פערי השכר הקיימת בין גברים לנשים בשוק העבודה הישראלי.

עיקרי התיקון יפורטו במזכר שלהלן: עדכון לקוחות: פרסום דו"ח פערי שכר עד ליום 1.6.2022 בהתאם לתיקון מס 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד.

 

 

 

 

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use