חדשות ועדכונים

20.12.2018 | תביעה לסעד הצהרתי לביטול דרישת תשלום בגין דמי הקמה מתאגיד המים ת.מ.ר שהוגשה ע"י מחלקת תכנון ובנייה במשרדנו עבור מפעל המלט "נשר"

מפעל המלט מבקש לבטל את דרישתו של תאגיד המים העירוני לתשלום היטל בסך 6.3 מיליון שקל, בעקבות העברת אספקת המים אליו מידי מקורות.

נשר נגד תאגיד המים ת.מ.ר

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use