חדלות פירעון, הבראת חברות והסדרי נושים
 

“responsive and connected’ team”
Legal 500 EMEA 2014

חדלות פירעון של תאגיד היא סיטואציה מורכבת, הדורשת, מעבר לידע משפטי נרחב וניסיון, גם רגישות, יעילות וחלוקת קשב תוך חתירה להסדר אופטימלי.

לעורכי הדין במשרד ניסיון וידע במתן ייעוץ משפטי לכל קבוצות האינטרס הקשורות בסיטואציה של חדלות פירעון של תאגיד, וביניהם לנושים, בעלי מניות, מחזיקי אגרות חוב, נושאי משרה, עובדים ובעלי מניות, והם הוכיחו – לא אחת – יכולת מרשימה לטיפול במצב משברי במהירות וביעילות.

ההתמחות העיקרית של המחלקה היא שיקום חברות והסדרי נושים וכן יעוץ לגופים פיננסים שהעמידו אשראים כיצד לנהוג במצבים של קשיים בפעילות החברות וזאת, בין היתר, על מנת להימנע עד כמה שניתן, מנקיטת הליכים משפטיים אשר עלולים לגרום לפגיעה בשווין של החברות.

משרדנו צבר ניסיון עשיר בטיפול בחברות במשבר ובטיפול בכינוסי נכסים, הקפאת הליכים ופירוקים. שותפים במשרדנו ממונים כבעלי תפקיד (מפרקים, כונסי נכסים, נאמנים ומנהלים מיוחדים) במקרים מורכבים של חדלות פירעון, והם מתווים ומוציאים לפועל – לא אחת – תוך התמודדות עם משברים ולחצים לא פשוטים, תהליכי הבראה ושיקום, כמו גם הליכי מימוש, חקירות, תביעות חוב, והסדרים מול נושים.

במשימות הפירוק והרה-ארגון, עובדת המחלקה בשיתוף פעולה מלא מול מחלקות המשרד הרלוונטיות, ובהן מחלקת הליטיגציה המסחרית, מחלקת המימון, מחלקת דיני עבודה, ומחלקת המיסים.

צוות המחלקה - המונה עורכי דין בעלי רקע משפטי, כלכלי וחשבונאי, אשר מספקים ייעוץ שוטף וניהול לחברות בקשיים וכן ייעוץ וייצוג בנקים, בנוגע לעניינים משפטיים שונים הנוגעים לתחום חדלות הפירעון - פועל בשיתוף עם צוות כלכלי ניהולי, במטרה לטפל בתיקים מכל זווית והיבט, בשילוב ההיבטים המשפטיים, כלכליים, חשבונאים וניהוליים.


להדפסת פרופיל מחלקה >

  • ניהול הליכים כבעלי תפקיד (מפרקים, כונסי נכסים, נאמנים, מנהלים מיוחדים).
  • ייצוג נושים (ספקים, עובדים, לקוחות) ומחזיקי אג"ח בתהליכי פירוק.

10.02.2021 | 'אחריות אישית, ביטוח והגנות פרקטיות על נושאים משרה', וובינר ליועצים משפטיים של החברות המובילות במשק – בשיתוף עם אגוד היועצים המשפטיים – בהובלת משרדנו

משרדנו קיים וובינר – בשיתוף עם אגוד היועצים המשפטיים – בנושא: 'אחריות אישית, ביטוח והגנות פרקטיות על נושאים משרה'. בוובינר […]

07.07.2020 | לאור הנחיות משרד הבריאות, כנס בנושא "הטלת אחריות אישית וחובות דירקטורים ומנהלים בראי חוק חדלות הפירעון החדש" יתקיים במתכונת מקוונת

מחלקת חדלות פירעון והבראת חברות ומחלקת ההיי-טק וקרנות הון סיכון של משרדנו תקיימנה כנס משותף המיועד ליועמ"שים פנימיים בארגונים ולמנכ"לים […]

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use