תכנון
ורגולציה

לצוות התכנון והבניה של AYR נסיון עשיר בתחום התכנון והרגולציה. הצוות מלווה באופן שוטף קידום אישור תכניות בניין עיר ובכלל זה היה שותף פעיל בהליכי אישורה של תכנית מתאר ארצית מס' 36 א'. הצוות מלווה יזמים רבים בקידום תכניות בניין עיר ואף שותף לקידום תכניות בתחום המחצבות על פי תכנית המתאר מס' 14 (כריה וחציבה).

צוות התכנון והבניה מלווה חברות ויזמים מהמובילים במשק בכל שלבי הליך התכנון של תכניות מתאר מקומיות נקודתיות לרבות בדיקות תכנוניות מוקדמות והתנגדויות.

בנוסף נוטל צוות התכנון והבניה חלק פעיל בהליכי חקיקה שונים בנושאי תכנון ובניה ובכלל זה, אישור תקנות מכוח חוק התכנון והבניה בנושאי תקשורת ותשתיות. הצוות ליווה באופן פעיל שינוי חקיקתי בתחום פרישת תשתית הטעינה הביתית והציבורית של מיזם הרכב החשמלי. בין הנושאים בהם טיפלנו ניתן למנות:
תכנון וקידום תכניות הן ברמה הארצית בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה, והן בפני הוועדות המחוזיות והמקומיות השונות.
מתן חוות דעת ובדיקות תכנוניות להתכנות פרוייקטים.
קידום הליכי תכנון לפרויקטים רחבי היקף.
ייצוג לקוחות המשרד בפני הוועדות השונות.


להדפסת פרופיל מחלקה >

בין הנושאים בהם טיפלנו ניתן למנות:

  • תכנון וקידום תכניות הן ברמה הארצית בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה, והן בפני הוועדות המחוזיות והמקומיות השונות.
  • מתן חוות דעת ובדיקות תכנוניות להתכנות פרוייקטים.
  • קידום הליכי תכנון לפרויקטים רחבי היקף.
  • ייצוג לקוחות המשרד בפני הוועדות השונות.
Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use