שוק ההון
וניירות ערך

“responsive and connected’ team”
Legal 500 EMEA 2014


להדפסת פרופיל מחלקה >

• ייעוץ לחברות הפועלות בשוק ההון בקשר עם דיני החברות ודיני ניירות הערך.
• ייעוץ משפטי וליווי בתהליך הנפקת מניות, זכויות, אג"חים, זכויות המירות, תעודות סל וכדומה, בארץ ובחו"ל.
• הצעות רכש והקצאות פרטיות.
• הסדרי מימון ואיגוח.
• ייצוג מול הרשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך וגופים רגולטורים רלוונטיים נוספים.
• ייצוג בסכסוכים בין בעלי מניות בחברות ציבוריות, PROXY FIGHT.
• ייעוץ בתחום רגולציה של שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
• כתיבת תכנית אכיפה מנהלית.
• ייעוץ שוטף לבתי השקעות, קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות נאמנות.
• כתיבת נהלי עבודה פנימיים לאורגנים בבית השקעות, לרבות דירקטוריון, ועדות דירקטוריון, ועדת שכר, מבקר פנים וכו'.

20.01.2022 | נחתמה והושלמה עסקת מכירה והקצאה של 20% מהון מניות 'שבירו ריהוט גן' ל'בנק מזרחי טפחות'; את 'שבירו' ייצגו עורכי הדין אסף לפיד, שריאל כהן וירדן גויכמן-שמלה מהמחלקה המסחרית

אנו מברכים את לקוחותינו, שבירו ריהוט גן, עם חתימתה והשלמתה של עסקת מכירה והקצאה של 20% מהון מניות החברה לבנק […]

19.04.2021 | מדריך הדירוג הבינלאומי The LEGAL500 פרסם את הדירוגים לשנת 1202 במהדורת EMEA: משרדנו דורג כמוביל ב – 12  תחומים; 26 עורכי דין דורגו באופן אישי כמומלצים בתחומם

מדריך הדירוג הבינלאומי The LEGAL500  דירג את משרדנו כמוביל ב – 12 תחומים בשוק עריכת הדין בישראל: ליטיגציה ובוררות; תובענות ייצוגיות; […]

Design : Hastudeö | Developed : Beaverglobal | Terms of Use